TYTUŁ PROJEKTU
,,Wdrożenie innowacji technologicznej w produkcji regranulatu”

CEL PROJEKTU
Celem planowanej inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa VIK poprzez wzrost innowacyjności, w tym wdrażanie własnych rozwiązań technologicznych i środowiskowych.

 

OPIS PROJEKTU
Celem projektu przedsiębiorstwa VIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest rozwój firmy poprzez inwestycję we wdrożenie własnej nowej technologii produkcji bezzapachowego regranulatu pochodzącego z folii z selektywnej zbiórki odpadów, z którego możliwe jest wytwarzanie folii dla branży budowlanej, opakowaniowej i rolniczej. Technologia ta pozwoli na wytwarzanie produktów stanowiących całkowitą nowość na rynku polskim pod względem źródła surowca, a także nada cechy dające przewagę nad konkurencyjnymi produktami o podobnym przeznaczeniu – regranulat posiadał będzie obniżony stopień zżelowania i wilgotność bez utraty podstawowych właściwości mechanicznych, przetwórczych i użytkowych. Przedmiotowa technologia ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej i jest wynikiem opracowania przez przedsiębiorstwo. W efekcie zaplanowanego przedsięwzięcia oferta VIK poszerzy się o pochodzący z recyklingu folii z selektywnej zbiórki odpadów, bezzapachowy regranulat. Produkt ten, dzięki swoim właściwościom (brak zapachu i niska wilgotność) będzie mógł być wykorzystany do produkcji folii, która charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi i użytkowymi (w związku z usunięciem niepożądanej wilgoci z re granulatu) w stosunku do folii wykonanych z tradycyjnych re granulatów oraz zapachem zbliżonym do tworzywa pierwotnego. Dodatkowo nowy wyrób charakteryzuje się ulepszonym wyglądem wizualnym (połysk i stabilność kształtu). Dzięki realizacji projektu możliwe stanie się umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku polskim i jej wejście z ulepszonym produktem również na rynki międzynarodowe, zwiększenie przewagi technologicznej nad krajową konkurencją oraz wprowadzenie na rynek produktu realizującego trendy rynkowe – trend ekologiczny. Wytwarzanie produktów polimerowych z jak największym poszanowaniem środowiska naturalnego, jest priorytetowym działaniem w obecnie prowadzonych inwestycjach technologicznych zarówno w odniesieniu do rynku krajowego, jak i europejskiego.

Projekt zakłada nabycie linii technologicznych do produkcji regranulatu z odpadów z tworzyw sztucznych, w tym:

  1. Linii do mycia folii – do przygotowania płatka foliowego.
  2. Linii do regranulacji – do przygotowania regranulatu.
  3. Urządzeń laboratoryjnych – do kontroli jakościowej wytworzonego regranulatu.
  4. Systemu przeciwpożarowego, który jest wymagany prawnie przy instalacji tego typu linii.

Potencjalnymi odbiorcami nowej oferty będą obecni i historyczni odbiorcy firmy, którzy czekają na dobrej jakości regranulat, a dotychczas firma VIK nie mogła zaspokajać tego zapotrzebowania. Grupą, która będzie szczególnie zainteresowana nowym produktem jest branża przetwórstwa tworzyw sztucznych – producenci folii opakowaniowej, budowlanej czy rolniczej z regranulatów.
Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 5 605 692,30 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 363 415, 38 PLN

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Skip to content