Skup folii

Na terenie zakładu prowadzimy skup surowców foliowych. Przyjmujemy folię budowlaną, rolniczą, stretch oraz poprodukcyjną.

Potwierdzamy przyjęcie odpadów na Karcie Przekazania Odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 12 grudnia 2014 r.
Wystawiamy Dokument Potwierdzający Odzysk Odpadów Opakowaniowych (DPRO) oraz Dokument Potwierdzający Recykling Odpadów Opakowaniowych (DPR)

Siedziba firmy:
VIK Sp. z o.o. Sp.k.

Radomice 49A
87-600 Lipno

NIP: 466-042-02-42
REGON: 364230175
KRS: 0000613578
BDO: 000021037

Formularz kontaktowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
codziennie od 7:30 - 15:30

Biuro:
+48 570 222 507
+48 797 973 761

vik-radomice@wp.pl

Polityka prywatności