Dofinansowanie

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „VIK” informuje, iż otrzymał dofinansowanie na realizację projektu nr RPKP.05.02.01-04-171/14 pn.

„Budowa infrastruktury i nabycie środka trwałego do produkcji folii sposobem na wzrost potencjału wytwórczego firmy „VIK” z Radomic”

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.1. Wsparcie Inwestycji Mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe:
DOKUMENT 1
DOKUMENT 2

ETAP II
Zakup wytłaczarki

Informujemy, iż postępowanie ofertowe na zakup wytłaczarki do folii LDPE wygrała firma GT-MQUINARIAS Patrycja Tobera, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup wytłaczarki do folii LDPE.

Informujemy, że projekt pn. „Budowa infrastruktury i nabycie środka trwałego do produkcji folii sposobem na wzrost potencjału wytwórczego firmy „VIK” z Radomic” został zakończony z dniem 30.06.2015r.

W ramach otrzymanego dofinansowania:

1. Do oferty firmy wprowadzono nowy produkt: folię LDPE.
2. Do procesu produkcji wprowadzono nową technologię: produkcja folii poprzez tłoczenie.
3. Utworzono 3 nowe miejsca pracy.

Siedziba firmy:
VIK Sp. z o.o. Sp.k.

Radomice 49A
87-600 Lipno

NIP: 466-042-02-42
REGON: 364230175
KRS: 0000613578
BDO: 000021037

Formularz kontaktowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
codziennie od 7:30 - 15:30

Biuro:
+48 570 222 507
+48 797 973 761

vik-radomice@wp.pl

Polityka prywatności

Skip to content